Day: September 22, 2018

trinh-bay-cam-nhan-ve-nhan-vat-ten-quan-phu-trong-truyen-ngan-song-chet-mac-bay

Trình bày cảm nhận về nhân vật tên quan phủ trong truyện ngắn Sống chết mặc bay

Trình bày cảm nhận về nhân vật tên quan phủ trong truyện ngắn Sống chết mặc bay Bài làm Tác giả Phạm Duy Tốn là một trong những nhà văn đầu tiên đặt nền móng cho thể loại truyện ngắn hiện đại. Dưới ngòi bút tài năng của ông, hình