Category: Ngữ văn lớp 11

Cảm nhận của em sau khi đọc bài “Nhà cầm quyền khôi phục uy quyền” trong “Những người khốn khổ” của Huy gô

Đề bài: hãy nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài “Nhà cầm quyền khôi phục uy quyền” trong “Những người khốn khổ” của Huy gô Vích to Huy gô là một thiên tài nở sớm và phát sáng từ đầu thế kỉ XIX cho tới nay. Thời thơ